LIEDBOEK

Zingen en bidden in huis en kerk

Zingen doen we overal. In de kerk, maar ook gewoon thuis. Een goed geestelijk lied is een rijkdom. Door de eeuwen heen zijn er ontelbaar veel gemaakt.
Liedboek BV en ISK hebben met veel zorg een schat aan liederen geselecteerd. Psalmen, lofliederen, dankliederen, gebeden. Oude vertrouwde, maar ook hele nieuwe. Liederen uit andere landen, liederen voor kinderen. Teksten voor gebed en meditatie.

Waarom een nieuw liedboek

Het huidige liedboek verscheen in 1973. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet komen, maar deze zijn niet van elkaar te scheiden. Toch is het belangrijk om ze te onderscheiden:

  • vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;
  • verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;
  • verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.

Van dit nieuwe liedboek is inmiddels wegens groot
succes een herdruk gedaan en bij ons te verkrijgen!

Bestel direct online uw liedboek!!!